I lager.

Super Fine Dubbing

45 kr

Super Fine Dubbing är en tunnfibrig dubbing som är perfekt till torrflugor, men funkar även till andra typer av flugor.

Very fine synthetic dubbing, which is specially designed for dry flies and small flies. This is finest dubing available. Dubbing is very light and it will not absorb water.