I lager.

Havsöringsflugor - kustflugor

1 500 kr

92 st Havsöringsflugor/kustflugor
Egenbundet. Så bra kvalitet och bra krok. 

Flesta har aldrig sett vatten.