I lager.

Ahrex FW531 Sedge Dry Barbless

89 kr

En svagt böjd krok för både torrflugor och nymfer. Framförallt till bäcksländor och nattsländor. En personlig favorit till större Spent Spinners som tex Danica Spent. Hullinglös.

Antal krok/fpkg: 24 krokar