I lager.

Sili Legs Nymph

49 kr

Sili Legs Nymph är lillebror till dom vanliga Sili Legs. Tunnare gummiben för mindre flugor, som tex mindre streamers, nymfer och även torrflugor.