I lager.

Franken Dub

59 kr
30 kr

Franken Dub är en långfibrig dubbing blandat syntet/natur. Upp till 7 cm långa fibrer, som gör den perfekt till streamers, kustflugor och predatorflugor.